SAL7770, Act: V°35.2 (71 of 887)
Search Act
previous | next
Act V°35.2  
Act
Date: 1483-07-28

Transcription

2019-10-13 by Jos Jonckheer
It(em) jacop de kersmake(re) als man en momboir lijsb(etten)/
poingnarts die welke hue(r) heffen heeft met scepen(en)/
briefve(n) va(n) hev(er)le vander daet xiiii[c] lxxvi opden/
yersten dach van oeghst in een mudde corens lijft(ochten)/
staen(de) tot hue(re)n en lijsbette(n) lauwereys liven in p(rese)ntia/
heeft tvoirs(creven) heffen ende alle trecht dat sijn voirs(creven)/
wijf daer inne heeft ov(er)gegeven en getransporteert/
steven(e) vander lynden man ende momboir der voirs(creven)/
lijsbette(n) lauwereys p(ro)mitt(ens) sat(isfacere) cor(am) hove nausnide(re)/
julii xxviii
ContributorsWalter Winnelinckx , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-06-13 by The Administrator