SAL7770, Act: V°393.3 (770 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°393.3  
Act
Date: 1484-05-22

Transcription

2019-11-23 by Transkribus Software
It es den voers(chreve) brief bekint te dier meyni(n)g(en) oftme(n) namaels/
bevonde dat e(n)nige der voers(chreve) goede(n) den voers(chreve) gehuyssche(n) niet toe/
en behoirde(n) oft dat die niet soe vele weert en wae(re)n alsoe/
voe(r) gespecificeert es oft dat zij dier niet mechtich en wae(re)n/
dat zij dat gebreck mette(n) voers(chreve) bekynne sulle(n) moege(n)/
v(er)halen aende voers(chreve) p(er)sone(n) en(de) alle hue(r) goed(en) met/
alle costen zij wae(re)n va(n) rechte oft ande(r) die zij int/
v(er)volgen van dien soude(n) moete(n) lijden d dat zij oic/
mette(n) selve(n) sulle(n) moege(n) v(er)hale(n) alle [alsulke] pe(n)ni(n)g(en) als meest(er)/
jorijs den kynde(re)n vande(n) gecochte(n) huysrade sculdich es/
oft oic de voers(chreve) gehuysschen namaels de betalinge/
vand(en) voers(chreve) ii ryns g(ulden) een jair oft meer liete(n) ov(er)gaen/
dat zij hen aut tallen tijden alst hen gelieft hier/
mede sulle(n) moege(n) behulpe(n) om tott(er) betalinge(n) van/
alsulke(n) acht(er)stelle te comen(e) al wairt ov(er) djair niet/
tegenstaen(de) datme(n) opden gront mair voir een jair/
en soude moege(n) dagen En ter meyni(n)ge(n) voers(chreve) sullen hen/
de voers(chreve) mo(m)boirs t(er)stont oft alst hen gelieft moege(n) doen/
leyden tot alle der voers(chreve) p(er)sone(n) goede(n) om tgene des voers(chreve)/
es talle tijden alst hen sal gelieve(n) aende voers(chreve) goede(n) p(er)sone(n)/
en(de) huer goed(en) mett(n)e selve(n) beleide te moge(n) v(er)hale(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator