SAL7770, Act: V°399.2 (783 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°399.2  
Act
Date: 1484-06-10

Transcription

2019-11-15 by Transkribus Software
Alsoe als ten vervolge henrici vasont des jonge(n) als p(ro)cur(eur)/
jans van thynoet als geleidt zijnde ov(er)mids vonniss(en) va(n)/
sek(ere)n scepen(en) brieven van loeven(e) tot alle(n) den goeden/
beyde have en(de) erve mertens wile(n) dorbaix gescreve(n)/
es geweest den meye(r) van bouler le desoubstrain oft/
zijne(n) stedehoude(r) hem de selve goede te leve(re)n en(re) peislic/
te doen volge(n) En(de) oft de marie wed(uw)e desselfs wile(n)/
mertens paessche daniel en(de) marie desselfs wile(n)/
m(er)tens kinde(re) oft yemant anders tege(n) de voirs(creven)/
scepen(en) brieve(n) yet segge(n) oft allige(re)n wilde(n) dat zij des/
quame(n) op heden alhier inde banc voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) int/
recht ald(air) zij noch nieman(de) van heu(r)en wege come(n) en/
zijn den voirs(creven) p(ro)cur(eur) (com)pa(r)e(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de)/
Soe hebbe(n) de scep(enen) van loeven(e) yerst aengehoirt pete(re)n/
coemelinc bode des(er) stadt van loeven(e) die(n) cleerde bij/
sijne(n) eede dat de voirs(creven) meye(r) dexecutie navolgen(de) de(n)/
voirs(creven) scriven(e) gedaen hadde en(de) p(ar)tien dach bescheide(n) ter/
maniss(en) smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse zoe verre/
de voirs(creven) p(er)sonen niet en quame(n) ten opstaen(e) smeyers/
en(de) van hen scep(enen) datme(n) den voirs(creven) geleydde(n) vand(en) voirs(creven)/
goeden houde(n) sal in [de] zijne zijne(n) voirs(creven) beleide en(de)/
scepen(en) brieve(n) tot zijne(n) wettighe(n) gebreke behoef/
alsoe verre alst noch voe(r) scepen(en) comen es/
in scampno p(rese)ntibus om(n)ibus dempt(o) roelants junii x[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator