SAL7770, Act: V°401.1 (787 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°401.1  
Act
Date: 1484-06-10

Transcription

2019-11-22 by Transkribus Software
It(em) anthoenijs besuts heeft gekint en(de) gelijdt gehaven/
en(de) ontfanghe(n) te hebben(e) uut handen mathijs van rode/
rentmeest(er)s des edelen en(de) moegen(en) h(ere)n h(er)toge willems/
h(er)toghe tot s gulck en(de) tot den b(er)ghe greve te ravens/
b(er)ghe hee(r) te heynsberch te diest te sichem (et)c(etera) de/
somme van hondert veerthien en(de) eene(n) halven rijnsch(en)/
gul(den) eenen stuv(er) sesse mite(n) die hij bij guedinge(n) voe(r)/
scepen(en) van loeven(e) gecrege(n) heeft jouffr(ouwe) m(ar)grieten/
roelants weduwe joes wilen absoloens gevalle(n) te(r)/
t(er)mijne nae bescr(even) van dien hondert veerthien en(de) een(en)/
halfve(n) rijnsch(en) g(ulden) eenen stuv(er) sesse mite(n) erflic die/
de voirs(creven) jouffrouwe m(ar)griete heffen(en) was opde goede/
chijsen en(de) pachte(n) des voirs(creven) h(er)toge(n) bescreve(n) in seke(re)/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) dair op gemaict te twee/
t(er)mijne(n) half te bamisse en(de) half te paessche(n) te betalen(e)/
en(de) dit vand(er) t(er)mijne(n) van paesschen en(de) van bamisse/
beyde int jair van drientachtentich van dien tweehond(er)t/
vive(n)vijftich en(de) eene(n) halfven rijnschg(ulden) eene(n) stuv(er) sesse/
mite(n) erflic dair af tsurplus bove(n) de voirs(creven) hondert/
xiiii½ rijnschg(ulden) It(em) vi mite(n) erflic h(er) jacop wile(n) g(ra)ve/
van salmen h(er) mijchiel absoloens ridder en(de) gielijs va(n)/
cav(er)soen erflic houde(re)n zijn opde voirs(creven) goede bekennen(de)/
hem de voirs(creven) anthoenijs vand(er) voirs(creven) t(er)mijne(n) en(de) alle(n)/
ande(re)n voirliden(en) t(er)mijne(n) bij hem verschen(en) volcomelic/
genoech gedaen Scelden(en) dair af volcomelic quijt/
den voirs(creven) h(er)toge zijn goede en(de) onderpande zijne(n) rentme(esters)/
en(de) alle ande(re) des quitan(cies) behoeven(en) Coram hove tants/
junii x[a]
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-06-13 by The Administrator