SAL7770, Act: V°405.1 (797 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°405.1  
Act
Date: 1484-06-12

Transcription

2019-11-17 by Transkribus Software
It(em) tusschen willem(me) van leele als p(ro)cur(eur) henricx vander vare(n)t/
geheeten inthof en(de) zijnder medepleg(ere)n die onlancx lede(n) hadde/
gedaecht voe(r) gebreck van betalinge(n) van lxviii stuv(er)s erflic/
tot de(n) iiii[en] genechte van grev(en) t(er) eener zijd(en) en(de) arnold(us)/
van kets als p(ro)cur(eur) der infirmarie(n) vand(en) groo(ten) beghijn hove/
te loeven(e) en(de) de(n) capellane(n) aldair Welc dagheme(n)t zij/
hadde gescudt en(de) sustineerde(n) dat dagheme(n)t en(de) vervogh/
ongefondeert was want zij p(rese)nteerden te thoen(en) dat op/
derve genoech te pande(n) was met meer reden(en) bij hen geal/
ligeert Dair op de voirs(creven) wille(m) dede segge(n) dat hij d he(m)/
gedroech totten den h(ere)n scepen(en) die doen(de) tvoirs(creven) vervolch en(de)/
dagheme(n)t opden gront hadde(n) geweest dat thuys altijt ge/
slote(n) was en(de) niet gesien en was noch bevonde(n) te pand(en)/
mids den welke(n) en(de) meer ande(re)n reden(en) hij sustinerde zijn/
vervolch en(de) dagheme(n)t van weerdd(en) te zijne p(rese)nte(re)nde geliefde/
hen hem te betalen va(n) zijnen chijse met coste en(de) co(m)mere/
dat zij met zijne(n) rechte en(de) met heu(r)en rechte soude(n) moege(n)/
voirtvaen soe hen gelieve(n) soude en(de) zij bevi(n)den soude(n) be/
hoe(re)nde En(de) oft zij die p(rese)ntatie niet aenneme(n) en wouden/
soe hoopte(n) zij dathem dat volge(n) soude aen de gesedte/
pande Es tvonnisse gelueft den voirs(creven) arnold(us) van zets/
kets en(de) zijne(n) medeplege(re)n de voirs(creven) p(rese)ntatie aen te nemen(e)/
dat zij dat souden moege(n) doen in scampno p(rese)ntibus om(n)ibus/
dempt(is) opp(endorp) roelants junii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator