SAL7770, Act: V°405.2-R°406.1 (798 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°405.2-R°406.1  
Act
Date: 1484-06-14

Transcription

2019-11-17 by Transkribus Software
Van alsulke(n) questie(n) en(de) geschille(n) als enichssins uutstaen/
tussche pet(ere)n da(m)moede al(ia)s lambrechts lauwereyse ka(telij)[ne(n)] en(de)/
marie(n) lambrechts zijne(n) brueder en(de) suste(r) kinde(re)n wilen/
pet(er)s t(er) eenre zijde(n) kaerlen anthoenijse janne en(de) la(m)brechte/
en(de) marie(n) da(m)meede bruede(re)n en(de) sust(er) kinde(re)n wile(n) jans/
brueders des voirs(creven) wile(n) pet(er)s t(er) ande(re) Om der goede(n) wille/
gebleve en(de) gestorve(n) na en(de) vander doot h(er)pet(er)s wile(n) boeme/
/ Vanden welcke de voirs(creven) yerste partie p(re)tendeerde te succede(re)n/
in deen(e) heelicht en(de) de ande(r) dat zij die deylen soude(n) hande/
lijc te weten(e) in elf deelen Dair af de voirs(creven) viii p(er)soen(en)/
noch leven(de) zijn en(de) twee nu aflivich gheh(eten) pet(er) en(de) jan/
jehanne brueder en(de) sust(er) der voirs(creven) tweest(er) p(ar)tie(n) die noch/
leefde(n) t(er) tijt vander aflivich(eit) des voirs(creven) wile(n) peters/
bij diverse(n) reden(en) bij elcke p(ar)tijen geallig(er)t hebbe(n) hen de/
voirs(creven) pet(er) da(m)moede al(ia)s lambrechts voe(r) hem en(de) zijne/
brueder en(de) suste(re)n die hij tot desen geloeft heeft te v(er)va(n)g(en)/
t(er) eenre en(de) de voirs(creven) kaerle en(de) anth(onijs) gebruede(re)n voe(r) hen/
en(de) ind(en) name van heu(r)en brued(eren) en(de) suste(re)n die zij oic tot/
des(en) geloeft hebbe(n) te vervange(n) t(er) ande(re) ghesubmitteert/
en(de) verbonden in willem(me) van heelen en(de) janne gielijs in/
sulck(er) mate(n) dat de selve segg(er)s die van p(ar)tie(n) geschille/
genoech zijn geinformeert dair af heu(r)e uutsprake sulle(n)/
doen bynne(n) vijfthien dage(n) naistcomen(de) soe v(er)re zij v(er)accorde(re)n/
oft dat zij bynne(n) den selve(n) tijde d(aer) af sulle(n) hale(n) aen/
de hee(re)n scepen(en) van loeven(e) Ten vonniss(en) om den wijn/
promitt(entes) rat(um) coram hove tants junii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator