SAL7770, Act: V°408.1 (806 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°408.1  
Act
Date: 1484-06-18

Transcription

2019-11-16 by Transkribus Software
Compa(rer)ende voe(r) den raide vander stadt vrancke vand(en) hove/
sone wile(n) reyners t(er) eenre zijden en(de) willem philips/
als ma(n) en(de) mo(m)boir m(ar)grieten vand(en) hove zijnder huysvr(ouw)[e]/
sust(er) des voirs(creven) vrancke(n) om der lossinge(n) wille vand(en)/
goeden der voirs(creven) m(ar)griete(n) gemaict bijd(en) teste(n) des voirs(creven)/
wile(n) reyners des vaders die hij begeerde te doen(e) met/
hondert pet(er)s te liiii pl(a)c(ken) tstuct D(aer) op de voirs(creven) wille(m) ant/
werdden(de) seyde dat onlancx zij hem van des(er) hadde(n) ge/
submitteert inde uutsprake van meest(er)s van rechte Te/
weten(e) meest(er) jans van turnhout docteurs en(de) meest(er) claes/
van amst(er)da(m)me die met heu(re)r uutsprake(n) hadde(n) ge/
clairt dat de voirs(creven) vrancke de voirs(creven) penni(n)ge betalen/
soude bynne(n) xiiii nachte(n) doen naistcomen(de) oft hij de goede(n)/
moege(n) aenveerde(n) en(de) behoude(n) vand(en) welcke(n) zij hen/
gedroege(n) te beyde(n) zijd(en) totte(n) selve(n) meest(er)s van rechte/
hopen(de) de selve wille(m) dat hem de voirs(creven) goede(n) volge(n)/
soude(n) en(de) dat vrancke tot gheenre lossinge(n) en soude/
wordde(n) ontfange(n) Van wecke(n) questie(n) zij stond(en) in gedinge/
voe(r) meye(r) van sch sichen(en) en(de) scep(enen) van thielt Hebbe(n) hen/
nae vele sprake(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) gesubmitteert in m(in)lijke/
minlijc appoint(ement) vand(en) hee(re)n vand(en) raide die volcome(n)/
informatie in beyde(n) zijden genome(n) heve(n) eendrechtighe(n)/
uutsprake en(de) minlijc appoint(ement) hebbe(n) gepronu(n)cieert/
dat de tvoirs(creven) p(ro)ces [te thielt] tussche(n) p(ar)tie(n) versmelte(n) sal en(de) dat de/
voirs(creven) vrancke inder lossinge(n) vand(er) voirs(creven) goede(n) ontfa(n)ge(n)/
sal wordde(n) betalen(de) dair voe(r) hondert rijnsch gulden(en)/
te tsestich pl(a)c(ken) tstuc by(n)ne(n) drie dage(n) naistcomen(de) en(de)/
de coste(n) bij p(ar)tie(n) gehadt tot desen dage toe d(aer) af sal/
elc de zijne draghe(n) in (con)silio junii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator