SAL7770, Act: V°443.2 (830 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°443.2  
Act

Transcription

2019-11-19 by Transkribus Software
Jan van ha(m)me sone goerts wilen van ha(m)me van humelghem/
doet gebieden sestalf boende(r) lants gelege(n) inde prochie va(n) zavente(m)/
daer de straet doer gheet tot humelghem wart neve(n) de boschstrate/
tussche(n) de goede jans gruwel en(de) de goede des godshuys vand(er) came(re)n/
en(de) biden goeden jans van ha(m)me sone h(ere)n jans wile(n) van ha(m)me ridde(r)/
vercregen jege(n) janne vanden bossche borchgreve vand(er) vuere(n) en(de)/
dair af de voirs(creven) jan van ha(m)me goerts sone goedinge ontfaen heeft voe(r)/
de(n) he(re) vanden leene daerme(n) de voirs(creven) goede af houdende is Te/
dien eynde (et)c(etera) Hier af sijn de drie gebode gedaen Te wete(n) dyerste/
gebot d(aer) af des sondaeghs xix dage in merte int jair ons he(re)n m/
cccc en(de) xxix p(rese)ntibus egidio rike et jacobo ex lyemi(n)ge(n) scab(in)is lov(aniensibus)/
Dand(er) gebot d(aer) af des sondaeghs ov(er) xiiii nacht d(aer) naist volgende p(rese)n/
tibus petro willem(air) et henrico wante scabinis lov(aniensibus) Tderde gebot/
d(aer) af des sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende/
p(rese)nt(ibus) egidio rike et henrico wante scabinis lovaniens(ibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator