SAL7770, Act: V°451.1 (848 of 887)
Search Act
previous | next
Act V°451.1  
Act

Transcription

2019-11-11 by Transkribus Software
Kath(er)ine vander braken weduwe bartelmeeus wilen kymp doet/
gebieden een block beemds geheten kijnsbeemdt gelege(n) inde p(ro)chie van/
boensbeke voe(r) thof jans van daelhem sone willems wilen va(n) daelhem/
neven boensbekerbroeck bide strate gaende van daelhem te thiene(n) w(er)t/
tussche(n) de goede jorijs foot en(de) de goede gheerts vanden bogarde gelijc/
de voirs(creven) kath(er)ine den vors(creven) beemdt v(er)cregen heeft jegen den voirs(creven)/
janne van daelhem en(de) goedinge d(aer) af ontfaen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven van henricke(n) vand(er) elst die na de(n) recht d(er) stat van loeven/
tot den selven beemde comen en(de) geleydt was Te dien eynde (et)c(etera)/
hier af sijn de drie gebode gedaen Te wete(n) dyerste gebot d(aer) af/
des sondaighs opte(n) yersten dach van octobri [anno xxx[mo]] p(rese)ntib(us) judoco abso-/
loens (et) goess(uino) ouderogge scab(inis) lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af des/
sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgende, p(rese)ntib(us) judoco absoloens/
(et) walt(ero) py(n)noc iunio(r)e scab(inis) lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) af des/
sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende, p(rese)ntib(us)/
d(i)c(t)o walt(ero) pynnoc (et) ar(nol)[do] vanden velde scabinis lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator