SAL7770, Act: V°453.1 (867 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°453.1  
Act

Transcription

2019-11-11 by Transkribus Software
Gielijs van ov(er)winghe sone jans van ov(er)winghe doet gebieden vijf gulde(n)/
cronen der mu(n)ten skoninx van vrancr(ijck) nu in bursen gaende jaerlik(er) en(de) erfliker/
rente(n) die hi heeft en(de) houdende is aen en(de) op de goede hier na bescreve(n) lodewijc/
liyeboys en(de) lodewijc lyeboys sjonghen, sijns soens Inden yersten aen en(de) op sesse/
dachmael beemds luttel min oft meer gelegen te rosbeke inde p(ro)chie va(n) libbeke/
voer thof des vors(creven) lodewijcs tusschen de goede des vors(creven) jans van ov(er)winghe en(de)/
den driesch aldaer It(em) aen en(de) op derdalf dachmael lants luttel min of mee(r)/
gelege(n) inde vors(creven) p(ro)chie van libbeke opte co(n)nemy(n)ne tusschen de goede henr(ix)/
zedele(re) en(de) de goede jan ty(m)mermans v(er)cregen jegen lodewijcke lyebois vors(creven)/
En dair af de voirs(creven) gielijs goedinghe en(de) vesticheit on[t]faen heeft voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) van woute(re)n de zweertneghe(re) die na den recht d(er) stat/
van loeven tot de(n) voirg(eruerde) goeden comen en(de) geleydt was Te dien eynde (et)c(etera)/
hier aff sijn de drie gebode gedaen Te wete(n) dyerste gebot d(aer) af des sondaighs/
xxvi daghe in novembr(is) int jae(r) ons he(re)n m cccc en(de) xxx p(rese)ntib(us) judoco/
absoloens (et) dyonisio boys scabinis lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af des sondaeghs/
ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende p(rese)ntib(us) judoco absoloens (et)/
goess(uino) ouderogge scabinis lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) af des sondaighs ov(er)/
xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende p(rese)nt(ibus) goessuino ouderogge (et) ar(nol)[do]/
vanden velde scabinis lovaniensibus
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator