SAL7770, Act: V°454.3-R°455.1 (873 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°454.3-R°455.1  
Act

Transcription

2019-11-10 by Transkribus Software
Arnt vanden dijck seyse(n)make(r) doet gebieden een huys en(de)/
hof met sijnre toebehoirte(n) gelegen inde bieststrate tusschen de goede/
der vrouwen daems en(de) de goede der vrouwen smoers gelijc meest(er)
//
jan wilen baten de jonghe de voirs(creven) goede aldaer te houden plach/
en(de) dair af de voirs(creven) arnt goedinghe ontfaen heeft voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven van vrancke(n) baten dieme(n) heet vander heyden/
die na de(n) recht d(er) stat van loeven tot de(n) voirs(creven) goede(n) comen en(de) geleydt/
was Hier af sijn de drie gebode gedaen opten selve(n) tijt en(de) voer de/
selve scepen(en) gelijc genoemt en(de) gescreve(n) staen int gebot her henric ramela(n)ts/
voirscr(even)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator