SAL7770, Act: V°456.3-R°457.1 (881 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°456.3-R°457.1  
Act

Transcription

2019-11-09 by Transkribus Software
H(er)jan vanden zijpe diemen heet capellema(n) prieste(r) doet gebieden/
een half boender lants luttel min oft meer gelege(n) inde p(ro)chie van/
erpse opte cloest(er)eyke tussche(n) de goede jans myeten in deen zijde en(de)/
de goede wouters de brieve(re) en(de) de goede des vors(creven) h(ere)n jans in dande(re)/
comende metten ene(n) eynde bide goede gielijs vanden b(er)ghe en(de) mette(n) ande(r)/
eynde neven de goede des godshuys des godshuys van cortenberghen
//
vercregen jegen janne rutgheerts soen wilen wouters en(de) d(aer) aff de/
voirs h(er) jan goedinghe ontfaen heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven/
van roelof van scaetbroeck die na den recht d(er) stat van loeven tot de(n) vors(creven)/
goede comen en geleydt was Te dien eynde (et)c(etera) hier af sijn de drie/
gebode oec gedaen opte(n) selven tijt en(de) voe(r) de selve scepen(en) gelijc/
staphans vorscr(even) steet
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator