SAL7770, Act: V°457.2-R°458.1 (884 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°457.2-R°458.1  
Act

Transcription

2019-11-08 by Transkribus Software
Joffrouwe margriet vanden kerchove dochter goessens vanden kerchove/
doet gebieden de goede hier na bescreve(n) Inden yersten twee derde/
gedeelte van ene(n) bossche geheten sonder eyghen houdende seven boender/
luttel min oft meer gelegen te webbekem int gemeyn gericht tusschen/
de strate gaende vander struyct tot halen wart en(de) de strate aldaer/
gaende te assent wart Ite(m) de helecht van neghen tsijsgulden(en) erfliker/
renten opte brouwe ca(m)me met de(n) hove en(de) met alle sinen toebehoerten/
jans wilen strote gelegen aldaer tussche(n) de goede goessens vanden/
kerchove en(de) de goede kath(ar)inen dierics It(em) de twee derde gedeelte/
van ene(n) stuck lants gelegen aldaer voer de goede gehete(n) crauwelshof/
tussche(n) de goede vrancs vanden vekene en(de) de goede jans van outhalen/
It(em) twee derdegedeelte va(n) ene(n) stuck lants gelege(n) opte hegghe tussche(n)/
de goede der joffr(ouwe) slukers en(de) de goede jans de smet It(em) een/
huys en(de) hof met sijnre toebehoirte(n) gelege(n) bide kerke tot webbekem/
tussche(n) de goede hubrechts van meerhout en (de) de goede jans hynnen/
vercregen jegen arnde wilen van zelke sone h(ere)n arnts wilen van/
/ zelke ridders ende dair af de vors(creven) joffr(ouwe) margriet goedinge ontfaen/
heeft voe(r) meye(r) ende scepen(en) al van loeven van h(ere)n gielijs neezen/
prieste(r) hubrechte van meerhout en(de) symoen heyls die na de(n) recht/
d(er) stat van loeven tot de(n) voirg(eruerde) goeden comen en(de) geleydt wae(re)n/
Te dien eynde (et)c(etera) hier af sijn de drie gebode gedaen Te weten/
dyerste gebot d(aer) af des sondaighs iiii daghe in merte int jae(r) ons he(re)n/
m vierhondert en(de) xxx p(rese)ntibus goessinno ouderogghe en(de) arnol(do) vande(n) velde/
scabins lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af des sondaeghs ov(er) xiiii nacht d(aer) naist/
volgende p(rese)ntibus judoco absoloens (et) d(i)c(t)o ar(nol)[do] vanden velde scabinis lov(aniensibus)/
Tderde gebot d(aer) af des sondaeghs ov(er) xiiii nacht d(aer) na zond(er) myddel volgen(de)/
p(rese)ntibus dyonisio boys (et) ar(nol)[do] vanden velde scabinis lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator