SAL7770, Act: V°460.3 (895 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°460.3  
Act

Transcription

2019-11-07 by Transkribus Software
Colard dertenbroucq woenende te gemblours doet gebieden de goede h(ier)/
nae bescreven yerst een stuck beempts gelegen te cenaige bijde(n) kerchoff/
tusschen den selven kerchoff en de gemeyn vroente en(de) strate ald(aer) It(em)/
sess dachmael lants gelegen bijden wech geheeten le chauchie tusscen/
de goede des abds van gemblours en de goede jans de preille welke goede/
de voirs(creven) colard gecocht en gecregen heeft tegen colarde m(ar)chant om/
d(aer)af hij van hem guedinge en(de) vestich(eit) ontfaen heeft voe(r) scepen(en) van [hof en(de) he(re)]/
loeven It noch vijf mudden coe(re)ns d(er) maten van gemblours die hij/
gecocht en(de) gecregen heeft tegen wille(m)me van reppeemont welck vijf/
mudde coe(re)ns erfs pachts de voirs(creven) willem erflic hadde aen en(de) op zeker/
goede en(de) ond(er)pande jacobs wijlen van ysschot en van welken pachte/
de voirs(creven) colard wed guedinge en(de) vestich(eit) on[t]faen heeft vande(n) voirs(creven) willem/
voe(r) hof en(de) he(re) daerme(n) den selve(n) pacht af houden(de) es Doet voirts gebe(den)/
de selve colard alle sijn ande(r) omberuerlijke en(de) erfgoede in huysen hove(n)/
wynnen(de) landen beemde eeusselen en(de) tsijse renten en(de) erfpachten en(de) ande(r)/
hoe(re)n ter behoirten gelijc hij dien opten dach van heden houden(de) es Te/
dien eynde (et)c(etera) hieraf sijn de drie gebode gedaen opte(n) vo tijt en(de) voe(r)d(en)/
scepen(en) int gebot voirscr(even)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator