SAL7770, Act: V°47.1 (97 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°47.1  
Act
Date: 1483-08-14

Transcription

2015-04-07 by Inge Moris
Vanden stoete die is tusschen jouffruwe kath(er)inen van langrode/
weduwe jans wilen de witte met eenen momboir ter eend(er)/
sijden en(de) gielis van colen sone wilen jans ter ande(re) hebben/
vand(er) wat(er)loope comen(de) en(de) vallen(de) vand(er) huysen des voers(creven)/
giel(is) uut eender loetender goote(n) ten erve wert der voers(creven) jouffr(ouwe)/
tot in een steyne(n) goote t(er) erden liggen(de) lancx neve(n) de(n) muer/
des voers(creven) giel(is) en(de) den erve der voers(creven) jouffr(ouwe) inde borchst(ra)te/
acht(er)wert loopen(de) en(de) desgelijcx van eene(n) langhe(n) mue(re) met/
vele groete afseete(n) van d(er) voirt acht(er)wert staen(de) int sceyde(n)/
van huer(er) beyder erve(n) inden hoff en(de) oic van eene(n) dwerfen/
mue(re) staen(de) op dyey dyende vand(en) voers(creven) mue(re) tusschen/
huer(er) beyd(er) erve(n) en(de) des dien aencleeft hebbe(n) hen de/
selve p(ar)tien gesubmitteert inde eendrachtige uutsprake van/
meest(er) willem(me) van rotselair geheete(n) de beer meest(er)/
matheuse de layens en(de) meest(er) ja(n)ne reynwitten gesworen(e)/
stadmeest(er)s va(n) loe(ve)n die hue(r) uutsprake nae recht d(air)/
aff doen sullen mett(er) sonne(n) nae dat zij tvoers(creven) erve wael/
sullen hebbe(n) gevisiteert en(de) p(ar)tien va(n) beyde(n) zijde(n) ae(n)gehoirt/
wel gewogen En(de) wes zij d(air) aff uutspreke(n) souden/
geloeftd(en) zij in beyd(en) zijd(en) tacht(er)volgen(e) en(de) tonderhouden(e)/
cor(am) o(mn)ibus scab(ini) dempto roelants aug(usti) xiiii
ContributorsHadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Add.
Date: 1483-08-14
LanguageNederlands

Transcription

2015-04-07 by Inge Moris
ContributorsHadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator