SAL7770, Act: V°78.3 (147 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°78.3  
Act
Date: 1483-09-02

Transcription

2021-11-01 by Transkribus Software
It(em) den voirs(creven) brief is bekint te dier meyni(n)gen dat hij d(aer)met/
op hem en(de) zijn goede verhalen sal xliiii sacce(n) corens thiensche en(de)/
xii r(ijns) g(ulden) nae inhout en(de) begrijp der pechtingen d(aer)af zijnde/
gevallen vand(en) jae(r) lxxxii en xliiii sacken corens en(de) xii r(ijns) guld(en)/
nae inhout der selver pechtingen die vallen sullen ts(in)[te] andriesmisse/
en(de) s(in)[te] mertensmisse naestcomen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator