SAL7770, Act: V°85.3 (158 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°85.3  
Act
Date: 1483-09-11

Transcription

2021-11-03 by Transkribus Software
Daer katline die wijf is geldolfs huldeg(ar)den/
dreyers bijden rade vander stad betogen heeft henr(icke)/
norema(n) oudcleercoope(r) daer mede quam de huysvr(ouwe)/
claes trissene(re) heeft sij v(er)socht betalinge van alsulke(n)/
huysrade als de voirs(creven) henric met meer ande(re)n tegen/
huer heeft gecocht d(aer) af zij noch tacht(er) sijn dertich/
pet(er)s te liii pl(a)c(ken) tstuc p(rese)nteerde de voirs(creven) henrick/
zijn avena(n)t te dragen hopen(de) d(aer) mede te gestaene/
Es get(er)mineert dat de voirs(creven) henric gehouden sal/
sijn te betalen de voirs(creven) so(m)me noch gebreken(de) tusschen/
dit en(de) van sondage naestcomen(de) in xiiii nachten/
en(de) heeft hij e(n)nich gebrec alsdan oft binnen middele(n)/
tijde soe wanneer dat zij dat opden gebreckeliken/
tselve gebrec met uutpandingen tallen tijden alst hem/
gelieft sal moegen verhalen in consilio sept(embris) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator