SAL7770, Act: V°91.3-R°92.1 (174 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°91.3-R°92.1  
Act
Date: 1483-09-20

Transcription

2021-11-07 by Transkribus Software
It(em) henrick crabbe en(de) katline paenhuys sijn/
huysvrouwe woenen(de) tot belanden(en) in p(ar)rochia/
de bierbeke in p(rese)ncia hebb genomen en(de) bekint/
genome(n) te hebben(e) van he(re)n jacoppe bonsanten/
p(ro)fesse inden godshuyse va(n) sinte nychasius te/
ryemen alse p(ri)oir van bie(r)beke en(de) he(re)n janne/
colet als procur(eur) des voirs(creven) godshuys die hen dat/
yerst renu(n)cie(re)nde der p(ri)vileg(ie)[n] (et)c(etera) bekinden uutgegeve(n)/
te hebben de groote thiend(en) den p(ri)oirscape va(n) bierbeke/
toebehoren(de) gelijc de voirs(creven) p(ri)oir die liggen(de) heeft te/
belanden(en) en(de) d(aer) omtrint met allen huer(er) toebehoirten Te
//
houden en(de) te hebben van sint jansmesse bap(tis)[te(n)] dat sijn sal/
a(n)no xiiii[c] xc eene(n) t(er)mijn van sesse ja(r)en lang due(re)nde/
deen na dande(r) sond(er) myddel volgen(de) elcx jairs dae(re)nbi(n)ne(n)/
om en(de) voe(r) twintich mudden rogs en(de) twintich mudden/
even(en) elcx grains goet en(de) payabel der maten van loven(e)/
jairlix s(in)[t] andriesmesse vallen(de) en(de) te inganc m(er)te volbetaelt/
te sijne en(de) te leve(re)n in greyne te bierbeke oft te loeven(e) daert/
den p(ri)oir best gelieve(n) sal quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) sullen de voirs(creven)/
thiendeners ongehoude(n) sijn jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
den p(ri)oer oft den zijnen van hue(re)n bedrive en(de) bijvange die/
sij selve in p(er)sone te belanden(en) houden e(n)nige cleyn thiende/
te geven en(de) niet voirde(r) Noch es vorw(er)de waert dat/
sake dat de voirs(creven) thiendeners aen de voirs(creven) thiende e(n)nige/
scade hadden oft leden van tempeeste hagelslage oft ov(er)tuldige(n)/
ov(er)gange van volcke van wapen(en) oft orloge dat god v(er)huede(n)/
moet datmen hen die scade afcortten sal gelijc ande(re) he(re)n/
en(de) p(re)laten van geliker natue(re)n doen sullen It(em) es voirt/
ondersproken dat de pechtinge die de voirs(creven) thiendene(re)n/
noch hebben aen de voirs(creven) thiende totten voirs(creven) t(er)mijne vande(n)/
jae(r) xc bliven sal in huer(er) macht na inhout der/
vorw(er)den d(aer) af gemaect It(em) de voirs(creven) p(ri)oir en(de) procur(eur)/
hebben bekint hier op ontfange(n) te hebben xxxvi rijnssche/
gulden(en) eens alse voir deerten en(de) boenthiende dair sij/
jairlix gewoenlijc sijn voir te betalen(e) vi rijnssche gulden(en)/
en(de) des sullen de voirs(creven) thiendeners vand(en) voirs(creven) vi/
rijnssche guld(enen) tsjaers den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ongehoude(n)/
sijn En(de) alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) naus(nidere) tants/
sept(embris) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator