SAL7770, Act: V°96.2 (180 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°96.2  
Act
Date: 1483-09-13

Transcription

2021-11-06 by Transkribus Software
It(em) de voirs(creven) lod(ewijck) uute(n) lyemi(n)g(en) heeft gelooft de voirs(creven) colijne de ronchijn/
tgene des hij he(m) na inhout va(n) de voirs(creven) rekeni(n)ge(n) tacht(er) en(de) schuldich is te/
betalen(e) in vier payme(n)ten en(de) te vier t(er)mijne(n) te weten(e) tvierdel d(aer) af te paessche(n)/
naistcomen(de) en(de) alsoe voirt van jae(r) te ja(r)en altoes te paesschen tvierdel en(de)/
dat tot vier t(er)mijne(n) toe en(de) tot al betaelt sal zijn quol(ibe)t ass(ecutum) Heeft voirt/
bekint dat h(ier) inne niet begrepe(n) en zijn de t(er)mijne(n) van april lestlede(n) gevalle(n)/
en(de) dat te april naistcomen(de) vallen sal cor(am) naus(nidere) tants sept(embris) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator