SAL7772, Act: R°1.2-V°1.1 (1 of 373)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.2-V°1.1  
Act
Date: 1485-06-25

Transcription

2021-01-26 by Gerry Van Helmont
Item her henrick baerts prieste(r) p(ro)chiaen der kercke(n)/
van lynde(n) in p(rese)n(ci)a heeft uutgegeve(n) en(de) bekint uutge/
gheven te hebbe(n) henricke pasteel nu t(er) tijt meye(r)/
van lynde(n) en(de) henricke van willebringe(n) alle de thiende/
gelijckerwijs die der p(ro)chiaenscap toebehoirt Te houden/
te hebben eenen termijn van sesse jairen langh
//
deen na dander sonder middel vervolgen(de) elcx jairs/
om en(de) voe(r) sesse mudde(n) rocx goet en(de) payabel/
cu(m) vanno (etcetera) der mate(n) van loeven(e) en(de) sesse crone(n)/
te xxv stuv(er)s tstuc drie pl(a)c(ken) den stuv(er) Te weten(e)/
deen heelicht dair af sint andriesmisse ap(oste)ls en(de)/
dander heelicht te paessche(n) naistcomen(de) te betalen(e)/
en(de) ten huyse des voirs(creven) h(er) henricx te leve(re)n de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quoli(be)t ass(ecutu)[m] met condicien/
wairt dat deen jair dander verreychte ombetaelt/
dat dan de voirs(creven) h(er) henrick de voirs(creven) thiende eest/
dat hem gelieft aenveerde(n) sal Promitten(s) sat(isfacere)/
d(i)c(t)o d(omi)no henrico renu(n)tian(te) En(de) h(ier)voe(r) zijn borge(n)/
als p(ri)ncipale sculders ind(ivisim) quinte(n) pasteel des/
voirs(creven) henricx sone en(de) pet(er) van willebringe(n) brued(er)/
des voirs(creven) henricks van willebringe(n) Et p(ri)mi duo/
insup(er) alt(er) alt(eru)m indempn(em) releva(r)e cora(m) py(n)nock/
hove junii xxv
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator