SAL7772, Act: R°282.3 (505 of 666)
Search Act
previous | next
Act R°282.3  
Act
Date: 1486-04-03

Transcription

2023-10-24 by Gerry Van Helmont
Item eerw(er)dige hoegeboren(e) vermoegen(de) hee(re) jan van/
huerne bijden gedooghe gods bisscop van luydick hertoge/
van buillon greve van loon (et)c(etera) in p(rese)ncia heeft geconse(n)teert/
dat h(er) lod(ewijck) pynnock ridd(er) en(de) h(er) peter corttenbach sijnd(er)/
genad(ichs) seghele(r) in zijne(n) name en(de) van zijne(n) wegen o(n)tfange(n)/
de hootpe(n)ni(n)gen vand(er) voirs(creven) finan(cien) die op hede(n) voir/
scep(enen) va(n) loven(e) gedaen hebben de p(er)sone(n) inder voirgaen(de)/
obligacie(n) genoe(m)t gedragen(de) de selve pe(n)ni(n)ge totter so(m)men/
van ii[m] rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc en(de) heeft beki(n)nen(de)/
mits dien dat de voirs(creven) pe(n)ni(n)gen in zijnd(er) genad(ichs) orboir/
he zijn bekeert geloeft renu(n)c(ians) dat soe la(n)ge de/
voirs(creven) p(er)sone(n) hen d(air) voi(r)e v(er)loeft hebben(de) niet en sulle(n)/
zijn gelost costeloes en(de) scadeloes hij tgeestelijc gerechte/
en(de) thoff dat van zijnd(er) genad(ichs) wegen bijde(n) officiael wort/
beseten in des(er) stadt van loven(e) uuyt(er) selver stadt niet en sal/
v(er)trecken noch doen v(er)trecken maer sal dat ald(air) blive(n)/
en(de) gehouden wordden totter tijt zij en(de) elc van hen vand(er)/
voirs(creven) borchtocht costeloes en(de) scadel(oes) sullen zijn gelost en(de)/
gequeten heeft vorts geloeft de voirs(creven) zijnd(er) genad(ichs) dyene(re)n/
vand(er) geluften van ontheffen(e) die zij den pr(n)cipalen sculd(er)s/
hebben gedaen costeloes en(de) scadeloes tontheffen(e) tot huer(er)/
maniss(en) aut Cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator