SAL7772, Act: R°288.1 (516 of 666)
Search Act
previous | next
Act R°288.1  
Act
Date: 1486-04-17

Transcription

2023-11-13 by Gerry Van Helmont
It(em) willem v(er)roost sone wijle(...)/
in p(rese)ncia heeft genomen va(...)/
waersege(re) voir hem selven en(de) (...)/
van zijnd(er) moed(er) alle de la(...)/
inde pechtinge die wij ond(...)/
begrepen behalven alleen(e) (...)/
lants opden delleputte die(n) (...)/
hemweert behoudt inde sta(...)/
welken de wynne heeft also(...)/
lants opde ev(er)sha(m)me als vii (...)/
ende den grooten robbijns poe(...)/
dien eussel gelegen te houd(...)/
hebben(e) van nu halfm(er)te lestl(...)/
eenen t(er)mijn van nege(n) jai(r)en (...)/
due(re)nde elcx jairs om xii mud(...)/
rogs en(de) dertich schild te xiiii st(uvers) tstuc (...)/
en(de) drie(n) pl(a)c(ken) den st(uver) alle jai(r)e s(in)[t] andr(iesmiss)e/
ap(oste)ls te betalen(e) ende te loven(e) te leve(re)n/
en(de) tgelt s(in)[te] m(er)tensmisse en(de) onbegrepen/
te half meye vol betaelt te zijne op/
alle cond(ici)[en] inde pechtinge begrepen/
en(de) da(n)nex sal uuyt bliven ende/
voir de pechtinge es borghe jan v(er)roost/
sijn sone Et p(ri)m(us) ende hebben de voirs(creven)/
wynne(n) bekint dat hen jan geleent/
heeft xiiii rijders te xxvi st(uvers) tstuck/
en(de) drie(n) pl(a)c(ken) voir den st(uver) die zij ten/
afscheyden(e) van hue(re)n t(er)mijne geloeft/
hebben te betalen(e) Cor(am) berghe naus(nijdere)/
febr(uarii) xiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator