SAL7772, Act: R°45.2 (76 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°45.2  
Act
Date: 1485-08-09

Transcription

2021-04-16 by Gerry Van Helmont
It(em) jan vand(er) vleeracke(re)n scoemake(r) in p(rese)ntia heeft/
versek(er)t jannese hautijne van luydick en(de) geloeft/
op zijn lijf en(de) op zijn goet en(de) op soenbreke te/
zijne dat hij ne(m)mermeer om gheenrehande sake(n) of/
stucke(n) wille die geschiet moege(n) zijn tussche(n) hem/
t(er) eenre en(de) de(n) voirs(creven) jannese t(er) ande(r) zijde(n) de(n) selve(n)/
jannese vyantscap hatye noch wangonst drage(n)/
en sal noch de(n) selve(n) moyen noch dage(n) buyte(n) lants/
oft elders oft oic te campe suecke(n) oft te eyssche(n) bij/
hem selve(n) noch nieman(de) anders bekinnen(de) oft hij tege(n)/
ennich van des(er) dade dat hij zijn sal peysbrek(er) en(de)/
soenbrek(er) en(de) dat hij d(air) aen verbeurt sal hebben/
zijn lijf en(de) goet behalve(n) oft hij hem yet eyssche(n)/
wilt oft aenspreke(n) dat hij dat doen mach met/
rechte Coram tybe burgim(a)g(ist)ro py(n)nock hove aug(usti) ix[a]
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator