SAL7772, Act: R°53.1 (92 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°53.1  
Act
Date: 1485-08-20

Transcription

2021-05-05 by Gerry Van Helmont
Want jan de hont als p(ro)cur(eur) jans van bruessele des/
jonghen als geleydt nae des(er) stadt recht voe(r) zijn wet/
tich gebreck uut crachte van scepen(en) br(iev)[en] van lov(en)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans cleynairts/
soe wair die gelege(n) zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescr(even) aend(en) meye(r) van werchte(r) oft zijne(n) stadhulde(r) alle/
de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) janne dach/
van rechte alh(ier) te compa(rer)en oft hij tege(n) de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadde wille(n) allige(re)n oft de voirs(creven) scep(enen) br(iev)[e]/
impugne(re)n heeft doen bescheide(n) tot welken dage/
de voirs(creven) jan noch nieman(de) van sijne(n) wege(n) gecomp(ar)eert/
en is den voirs(creven) geleidden altijt compa(rer)ende ende/
trecht voirt versuecken(de) Soe hebbe(n) de scep(enen) van/
loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers na dat hen bij rescripte/
des voirs(creven) meyers behoirlic heeft gebleke(n) de/
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheidinghe bij he(n) geschiet/
te zijne gewesen voe(r) een vonnisse datme(n) den voirs(creven)/
geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleide en(de) leveringe(n) voirs(creven) alsoe v(er)re/
alst noch voe(r) hen scepen(en) comen is Coram om(n)ib[(us)]/
dempto schoenvorst augusti xx
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator