SAL7772, Act: R°53.2-V°53.1 (93 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°53.2-V°53.1  
Act
Date: 1485-08-20

Transcription

2021-05-05 by Gerry Van Helmont
Want jannes heyms als p(ro)cur(eur) jans p(er)soens als geleydt/
na des(er) stadt recht voe(r) zijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen den goeden beide/
have en(de) erve joes wile(n) van kessele zoe wair die/
gelege(n) zijn hem met br(iev)[en] van des(er) stad gescr(even) aend(en)/
meye(r) van bierbeke oft zijne(n) stadhulde(r) alle de selve/
goede heeft doen leve(re)n en(de) marie(n) vacairts weduwe(n)/
jans wile(n) schoesitt(er)s dach van rechte alh(ier) te compare(re)n
//
oft zij tegen de voirs(creven) leveringhe yet hadde wille(n) allige(re)n/
oft de voirs(creven) scepen(en) br(ieve)[e] impugne(re)n heeft doen bescheid(en)/
tot welken daghe de voirs(creven) weduwe noch nieman(de)/
van heu(r)en wege(n) gecomp(ar)eert en is den voirs(creven) ge/
leidden altijt compa(rer)ende en(de) trecht voirs(creven) versueken(de)/
Soe hebben de scep(enen) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij rapporte gielijs eveloege bode des(er)/
stadt behoirlijc heeft gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach bescheidinge bij hem geschiet te zijne gewes(en)/
voe(r) een vonnisse datme(n) den voirs(creven) geleidde(n) vand(en)/
voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht van zijne(n)/
beleyde en(de) leveri(n)ge(n) voirs(creven) alsoe verre alst noch voe(r)/
hen scepen(en) comen is Coram eisdem
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator