SAL7772, Act: V°282.3 (507 of 666)
Search Act
previous | next
Act V°282.3  
Act
Date: 1486-04-06

Transcription

2023-10-16 by Gerry Van Helmont
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat gielijs de bloye(re)/
nu t(er)tijt meye(r) van lenneke heeft geconstitueert/
volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt gegeve(n)/
gielijse rapart janne van halle meest(er) janne/
eggrix willem(me) van lele janne van borre ende/
pauwele(n) oliviers aut alle zijn saken questien en(de)/
gedingen (et)c(etera) in forma P(ro)mittens ratu(m) salco iusto/
calculo Coram opp(endorp) hove scabinis ap(ri)lis vi
Contributors
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator