SAL7772, Act: V°284.2 (512 of 666)
Search Act
previous | next
Act V°284.2  
Act
Date: 1486-04-08

Transcription

2023-10-24 by Gerry Van Helmont
Item jan potent sone wilen gielijs woenen(de) te loven(e)/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat hem gielijs/
van duffle als v borghe baudewijns raes met/
rigue(r) en(de) bedwange van rechte volcomelijc gelost/
en(de) afgequeten heeft met vollen pachte alsulken/
rijd(er) lijftochten staen(de) tsijne(n) live als hem de voirs(creven)/
baudewijn raes als principael en(de) de voirs(creven) gielijs/
als borghe met scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
sculdich wa(r)en scelden(de) hem d(air) af en(de) van allen/
acht(er)stelle d(air) af v(er)schenen volcomelijc quijt/
Promittens nullaten(us) alloqui sed war(andizare) erga/
quoscu(m)q(ue) Coram pynnock hove ap(ri)lis viii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator