SAL7772, Act: V°49.1 (84 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°49.1  
Act
Date: 1485-08-11

Transcription

2021-04-28 by Gerry Van Helmont
It(em) alle de voirs(creven) p(er)sonen except(is) pynnock nausnijde(re)/
hebben gelooft elc den ande(re)n dat zij malcande(re)n alle/
costen en(de) lasten die zij oft deen van die hen hief o(m)me/
sulle(n) hebben te lijden te gelijke sullen hulpen dragen/
en(de) soe verre deen van hen voe(r) den anderen gepraemt/
wordde en(de) hij dair om cost oft last hadde oft lede/
dat zij hem tverleggen van dien en(de) alle costen en(de)/
lasten te gelijke sulle(n) hulpen gelden en(de) betalen en(de)/
dat zij t(er) maniss(en) des eens van hen de lossinge en(de)/
ontlastinghe van des voirs(creven) es tallen tijden te gelijken/
coste sullen hulpen vervolgen en(de) opde gebreckelike/
van hen oic p(ro)cederen tamq(uam) ass(ecutu)[m] Cor(am) eisdem
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator