SAL7772, Act: V°61.1 (103 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°61.1  
Act
Date: 1485-09-09

Transcription

2021-05-05 by Gerry Van Helmont
Allen den ghenen (etcetera) doen condt dat jan thijs van tong(er)lo/
voe(r) hem en(de) ind(en) name geerts thijs zijns soens in sijne(n)/
broode wesen(de) heeft geconstit(ueert) volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie/
en(de) aucto(r)iteyt geg(even) henricke p(er)soens oic van tong(er)loo inne/
te halen(e) teysschen(e) op te beuren en(de) tontfanghe(n) alsulken/
twee pet(er)s lijftochte(n) staen(de) ten live des voirs(crevn) gheerts zijns/
soens aen en(de) op een huys en(de) hoff gelege(n) ov(er) de nubrugge /
tussche(n) de dyle en(de) jans dylle(n) en(de) oic eene(n) rijder lijftochte(n)/
staen(de) te(n) live des voirs(creven) jans thijs op ja(n)ne de scepe(re) en(de) zijn/
borge(n) die met rechte ofts noot zij te vervolgen(e) en(de)/
texeque(re)n de scep(enen) br(iev)[en] d(air) af zijnde te vo(n)niss(en) te bedinge(n)/
te wynne(n) en(de) te verliese(n) den sculd(er)s van zijne(n) ontfa(n)ge/
te quite(re)n en(de) volcome(n) quitan(cie) te gheve(n) en(de) de scep(enen) br(iev)[en]/
d(air) af te nieute te doen(e) Et g(e)n(er)alit(er) in des voirs(creven) is (etcetera)/
promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo Coram eisdem
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator