SAL7773, Act: R°1.2 (1 of 816)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.2  
Act
Date: 1486-06-23

Transcription

2021-03-23 by myriam bols
Item h(er) ghijsbrecht van bakele heeft gesedt ond(er)/
scepen(en) tsestich rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc/
tot behoef jouffr(ouwe) magdalene loenijs weduwe/
diericx wilen van langrode g(er)manis van meld(er)t/
en(de) jouffr(ouwe) magdalene(n) zijnd(er) huysvrouwe(n) docht(er)/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) magdalene(n) om hen d(air)mede afgeleet/
te wordden(e) alsulken drie pet(er)s te xix st(uvers) tstuc erffelijck/
met vollen rinte(n) als de voirs(creven) p(er)sone(n) hebben aen en(de)/
op een huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n) des voirs(creven)/
h(er) ghijsbrechts gelegen inde cattestrate tusschen de/
goede jans wilen vander borchove(n) en(de) de goede jans/
wilen van ranshem in welke rinte de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) magdalene weduwe hue(r) tocht heeft en(de) d(air)af/
huer docht(er) erfename es cora(m) tybe thiene(n) junii xxiii/
p(ost) nona(m)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator