SAL7773, Act: R°146.2-V°146.1 (309 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°146.2-V°146.1  
Act
Date: 1486-11-21

Transcription

2022-10-24 by myriam bols
Alsoe als ten vervolghe jannes heyms als p(ro)cur(eur) der/
mo(m)boi(r)en vanden grooten heilige(n) geest te loven(e)/
geleydt zijnde nae des(er) stadt recht uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden/
beyde have en(de) erve willems philips soe wair die
//
gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n)/
aen den meye(re) van cu(m)ptich oft zijne(n) stadhoude(re) te boe(n)sbeke/
alle de selve goede te leve(re)n en(de) peyslijck te doen volgen/
Ende den selve(n) willem(me) oft hij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadde willen allege(re)n dach van rechte alhier/
te co(m)pare(re)n inde banc voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e)/
doen besceyden ald(air) de voirs(creven) willem noch nyema(n)t/
van zijne(n) wegen en es geco(m)pareert den voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
altijt co(m)pare(re)n(de) ende trecht voirt versueken(de) Soe hebben/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt tyeboute steeweechs/
bode van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n) eede de/
leveri(n)ge en(de) dach besceydinge nae inhoudt den/
voirs(creven) scriven(e) gedaen te zijne ter maniss(en) smeyers/
gewesen voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleidde(n)/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) scepen(en) brieve(n) beleyde tot zijne(n) wettigen/
gebreke behoef soe v(er)re alst nog voir hen scepen(en)/
come(n) es Eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator