SAL7773, Act: R°174.4 (333 of 819)
Search Act
previous | next
Act R°174.4  
Act
Date: 1486-11-29

Transcription

2022-11-14 by myriam bols
Item es voirw(er)de en(de) heeft geloeft de voirs(creven) jan dat/
hij tussche(n) dit en(de) kersmisse naistcomen(de) bringe(n)/
sal alhier eene(n) geheete(n) h(er) claes pierart prieste(r)/
woenen(de) opde biest capellaen van s(in)[te] pet(er)s te loven(e)/
die gelike gelufte voir scepen(en) vand(en) voirs(creven)/
twee pet(er)s te betalen(e) doen sal en(de) soe v(er)re/
hij dat niet en doet soe selen de ii pet(er)s te/
kersmisse v(er)schene(n) zijn tanq(uam) ass(ecutu)[m] Eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator