SAL7773, Act: R°6.1 (13 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°6.1  
Act
Date: 1486-06-26

Transcription

2021-04-29 by myriam bols
Condt zij allen lieden dat gielijs borreman woenen(de)/
te leefdale in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) van lodewijcke van schore als p(ro)cur(eur) zijnd(er)/
moed(er) voir der selver zijnd(er) moed(er) en(de) van wegen/
daneels boxho(r)en en(de) zijns soens en(de) der ande(re) erfgename(n)/
wilen henricx jans en(de) pet(er)s vanden berghe gebruede(re)n/
vie(r) en(de) een half boende(re)n lants gelegen inde p(ro)chie van/
leefdage die hen v(er)storve(n) zijn nae de doot wilen/
jonch(e)r lyebrechts wilen van meldert Te houden te/
hebben(e) en(de) te wynne(n) den t(er)mijn uuyt dueren(de) soe/
hij die voirtijts tegen den voirs(creven) jonch(e)r lyebrechte/
genome(n) heeft oft zijne(n) p(ro)cur(eur) te weten(e) van s(in)te/
ons(er) vrouwe(n) nativitat(is) a(n)no lxxx lestleden eene(n)/
t(er)mijn van ix jai(r)en lang due(re)nde elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
om en(de) voi(r)e twee mudden vi halst(er) rogs goet en(de)/
payabel cu(m) va(n)no me(n)su(r)e lovan(iensis) alle jai(r)e s(in)t/
andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loven te leve(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Item is voirw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne alle de voirs(creven) lande zijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde sal wynne(n) en(de) werve(n) gelijck/
reengenoyte(n) bove(n) en(de) beneden wel en(de) loflijck en(de)/
die tzijne(n) afsceyden bloot late(n) alsoe hij die aenveert/
heeft en(de) oft de wynne tzijne(n) afsceyden(e) meer/
gedaen hadde dan hij sculdich wa(r)e van doen(e) dat/
sal hem de ghene die(n) in de lande alsdan toebehoi(r)en/
sullen sculdich sijn op te richten(e) It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle den chijs uuyte(n) voirs(creven) goeden gaen(de)/
jairlijcx sculdich sijn te betalen(e) sond(er) last der voirs(creven)/
erfgename(n) en(de) dien salme(n) hem jairlijcx afcorten/
aen zijne(n) voirs(creven) pacht En(de) alle dese voirw(er)den (et)c(etera)/
cora(m) lyefke(n)rode hoefve(n) junii xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator