SAL7773, Act: V°10.2 (30 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°10.2  
Act
Date: 1486-07-06

Transcription

2021-05-02 by myriam bols
Item qui(n)ten van berthem natuerlijck in p(rese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijdt dat hem jouffr(ouwe) barbele roelofs/
docht(er) wilen lodewijcx met gereeden pe(n)ni(n)gen/
volcomelijck gelost en(de) afgequete(n) heeft alsulken/
mudde rogs lijftochten als huyge wilen roelofs huer/
brued(er) den selve(n) qui(n)ten(e) in zijne(n) testeme(n)te en(de)/
uuyt(er)sten wille gemaict en(de) gelaten heeft Bekynnen(de)/
hem d(air)af geheelijck voldaen te zijne scelden(de)/
d(air)af quijte der voirs(creven) jouffr(ouwe) barbelen hue(r) en(de)/
allen den ghene(n) dien dat aengaen oft aencleve(n)/
mach Promittens nullatenus alloqui p(ro) se aliu(m)ve/
seu alios in aliquo iu(r)e sp(iritu)ali vel secula(r)i quovismo(do)/
infutur(um) sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut coram/
lyefkenrode pynnoc julii vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator