SAL7773, Act: V°11.2-R°12.1 (33 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°11.2-R°12.1  
Act
Date: 1486-07-08

Transcription

2021-05-02 by myriam bols
Item jan mynnens die als man van buyten bij henricke/
van raveschote als man van bynne(n) beclaicht was/
voir de so(m)me van sesse croone(n) eens heeft v(er)socht/
inde banck voir meyer en(de) scepen(en) van loven(e) soe/
verre de voirs(creven) henricx niet en co(m)pareerde en(de) hem/
aensprake en dede tegen hem v(er)weert te zijne en(de)/
vander clachten ongehouden d(air)op hij v(er)socht tvo(n)nisse/
d(air)op de scepen(en) gemae(n)t wesen met vo(n)nisse Soe
//
verre henrick van raveschote niet en co(m)pareerde ten/
opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) dat jan mynne(n)s als/
man van buyten tegen eene(n) man van bynne(n) hem/
verweert sal hebben en(de) der clachten ongehouden/
zijn In sca(m)pno julii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator