SAL7773, Act: V°147.2 (311 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°147.2  
Act
Date: 1486-11-21

Transcription

2022-10-26 by myriam bols
Item berthelmeeus henricxz(one) in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt gehave(n) ende ontfange(n) te hebben(e) bij hande(n)/
[vacat] alsulken twee hond(er)t r(ins)guld(en)/
als d(air)inne jan doir en(de) aelbrecht tants als borghe/
desselfs jans aen den selve(n) bertelmeeuse verbonde(n)/
stont Scelden(de) d(air)af van al d(air)inne de voirs(creven) jan/
en(de) aelbrecht e(n)nichssins uuyt saken vanden gedinge/
dat onlancx tusschen den voirs(creven) bertelmeeuse en(de) ja(n)ne/
alhier heeft geweest te hemweert gehoude(n) mochte(n)/
zijn behalve(n) den voirs(creven) bertelmeeuse and(er)ssins dien/
aengaen(de) zijnd(er) actien opde kinde(re) gilbarts wilen potdor/
P(ro)mitte(n)s nullaten[(us)] alloqui sed war(andizare) p(ro)ut Cor(am)/
abs(oloens) hoeve(n) nove(m)br(is) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator