SAL7773, Act: V°170.2 (326 of 819)
Search Act
previous | next
Act V°170.2  
Act
Date: 1486-11-27

Transcription

2022-11-08 by myriam bols
Vand(er) questien twiste en(de) gescille uuytstaen(de) tusschen/
brued(er) woute(re)n van eertrijcke p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(r)/
des goidsh(uys) van meeghdendale bij oplynthe(r) als/
geleydt nae den rechte van des(er) stadt ond(er) den ande(re)n/
tot alle den goeden beide have en(de) erve stassens weyns/
als p(ri)ncipael gheerts wilen boesman joes wilen/
me(n)nekens en(de) henricx de langhe als borghen des/
voirs(creven) stassens en(de) dat voir zeke(re) gebreken vand(en)/
voirs(creven) goidshuyse hove geheete(n) ter me(re)n dwelc de/
voirs(creven) stas in pechtinge(n) gehoude(n) heeft ter eenre/
zijden en(de) janne vand(en) kerchove die getruwet heeft/
de wed(uw)[e] gheerts wilen boesman inde stad vanden/
selve(n) wilen gheerde gheerde me(n)nekens als p(ro)cur(eur)/
der wed(uw)[en] des voirs(creven) joes me(n)nekens zijnd(er) moed(er)/
en(de) vrancken vaes inde stadt en(de) voir den voirs(creven) he(n)ricke/
de langhe ter ande(re) Hebben hen p(ar)tien bove(n) gescreve(n)/
v(er)bonden en(de) gesubmitteert inde p(er)sone(n) hier nae/
volgen(de) te weten(e) de voirs(creven) brued(er) wout(er) in/
vrancken pijlicpeert en(de) raese vand(er) rivie(re)n en(de)/
de wed(er)p(ar)tie in roelofve van wanghe en(de) pete(re)n/
van heyst In sulker vuegen dat beide p(ar)tien elke/
hue(r) segge(re)n sal volcomen informacie gheve(n) het zij/
met gescriften oft mu(n)delinge alsoe eend(er) yegeliker/
gelieve(n) sal en(de) dat d(air)nae de voirs(creven) segge(re)n soe v(er)re/
zij ov(er)come(n) same(n)tlijck van p(ar)tien gescillen hue(r)/
eendrechtige uuytsprake doen sullen en(de) soe v(er)re/
zij niet en ov(er)come(n) sullen zij alsdan eene(n) vijften/
en ov(er)man tot hen neme(n) dien sij vand(er) saken/
informe(re)n sullen die dan zijne uuytsprake uten/
p(ar)tien gescille doen sal P(ro)mitten(tes) ratu(m) Cor(am) abs(oloens)/
hoeven nove(m)br(is) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator