SAL7773, Act: V°171.1 (326 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°171.1  
Act
Date: 1486-11-25

Transcription

2022-11-09 by myriam bols
hierna staat ook v171.2 $ niet geïndexeerd en probleem gemeld 9/
11/
22 It(em) es de voirs(creven) guedinge geschiet te dier meyni(n)gen/
dat de voirs(creven) gielijs de voirs(creven) goede t(er)stont sal/
aenveerden en(de) die rege(re)n heffen ontfange(n) ende/
ten p(ro)ffijte van zijnd(er) sust(er) tot huer(er) bijleni(n)gen/
behoef beke(r)en ter goed(er) rekeni(n)gen soe lange/
de voirs(creven) amelrijck hue(r) man die nu in veerden/
es buyten lants te trecken(e) buyte(n) lants blive(n)/
sal en(de) oic totter tijt toe dat hij bij zijnd(er)/
huysvrouwen comen sal en(de) met hue(r) leven/
gelijck een goet man sculdich es leven(e) Ende/
alsdan in dien gevalle sullen de selve goede/
volgen den voirs(creven) amelrijcke en(de) zijnd(er) huysvr(ouwen)/
des(er) guedinge(n) niet tegenstaen(de) behalve(n) dat sij/
de selve goede niet en sullen moegen v(er)coopen/
v(er)thie(re)n oft belasten soe v(er)re zij gheene wettige/
gebuerte van malcande(re)n en cregen Mair dat/
die nae huer(er) beid(er) doot soe v(er)re zij sond(er) wettige/
gebuerte aflivich wordden sculdich sullen zijn/
te volgen(e) den voirs(creven) gielijse en(de) zijne(n) naecomelinge(n)/
en(de) niet and(er)s oft voirde(r) en sal de voirs(creven) gielijs/
mett(er) voirs(creven) guedinge(n) moege(n) behulpe(n) Eisd(em)/
/ It(em) h(er) jacop van bousanton p(ri)oir van bierbeke heeft/
bekint gehave(n) te hebben(e) van janne crabbe meye(re)/
van bierbeke zijne(n) zwag(er) alle alsulke(n) thiende/
als de selve crabbe tegen hem te pachte genome(n)/
heeft geheete(n) de groote thiende van bierbeke/
Welke thiende de voirs(creven) crabbe den voirs(creven) m(ijn) hee(re)/
jairlijcx moet betalen s(in)t jans(miss)se en(de) oic den chijs/
van libbeke en(de) dat vande(n) ja(r)e lxxxvii naistc(omende)/
Scelden(de) mits renu(n)c(ierende) den voirs(creven) meye(re) vand(en) voirs(creven)/
thiende(n) vand(en) voirs(creven) toecomen(de) jai(r)e lxxxvii/
en(de) van alle(n) ande(re)n voirledene(n) t(er)mijne(n) volcomelijc/
quijt P(ro)mittens nullaten[(us)] sed sat(isfacere) p(ro)ut Cora(m)/
lyefke(n)rode boxho(r)en nove(m)br(is) xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator