SAL7773, Act: V°175.2-R°176.1 (336 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°175.2-R°176.1  
Act
Date: 1486-12-01

Transcription

2022-11-18 by myriam bols
Nae welker t(er)mi(n)acien voirs(creven) wed(er) comen zijn/
voir den raide vand(er) stadt de voirs(creven) vrancke/
ter eend(er) en(de) de voirs(creven) ernoul ter ande(r) zijden/
ald(air) de voirs(creven) vrancke heeft geseet dat de voirs(creven)/
ernoul de voirs(creven) pe(n)ni(n)gen heeft gecregen/
bege(re)nde mits dien dat hij die totte(n) rechte/
wed(er) setten soude dair hij die hadde gehaelt/
D(air)op de voirs(creven) ernoul verantw(er)den(de) bekinde
//
de voirs(creven) pe(n)ni(n)gen uuyt der wet hande(n) gehadt/
en(de) ontfange(n) te hebben(e) mair hij hadde dair voi(r)e/
caucie en(de) borchtocht gestelt soe v(er)re vrancke/
oft yema(n)t anders met rechte hem die af conste/
gewynne(n) te restitue(re)n Wair op bijden raide vand(er)/
stadt uuytgesproken es en(de) get(er)mineert dat de/
voirs(creven) ernoul sculdich sal zijn de voirs(creven) pe(n)ni(n)gen/
wed(er) te setten ond(er) wet ter plaetsen dair/
hij die uuyt gehaelt heeft oft caucie genoech/
zijnde nae recht soe verre hij die niet gestelt/
en heeft om die wed(er) te geve(n) den voirs(creven)/
vrancken soe verre dat bevonde(n) wordt met/
rechte alsoe behoiren(de) Eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator