SAL7773, Act: V°178.1 (342 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°178.1  
Act
Date: 1486-12-02

Transcription

2022-11-20 by myriam bols
Alsoe als ten v(er)volghe henricx zoeten geleydt zijnde/
nae den rechte van des(er) stadt uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden beide/
have en(de) erve henricx wilen le begghe soe wair/
die gelegen sijn [hem met brieve(n) van des(er) stad] gescreve(n) es geweest aen den meye(re)/
van gest a gerarpo(n)t oft zijne(n) stadhoude(re) alle de selve/
goede te leve(re)n en(de) te doen volgen ende janne van/
ha(n)nuyt z en(de) zijnd(er) huysvrouwe(n) oft zij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadden wille(n) allege(re)n dach van rechte/
alhier te co(m)pare(re)n inde banc voir meye(re) en(de) scepen(en)/
van loven(e) op heden dienen(de) doen besceiden ald(air)/
de voirs(creven) gehuysschen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
en es geco(m)pareert de willem(me) van lele als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) henricx compareren(de) ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt pete(re)n/
comelinck bode van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n)/
eede die leveri(n)ge en(de) dach besceydinge nae inhoudt/
den voirs(creven) scriven(e) bijden voirs(creven) meye(re) van gest a gerarpo(n)t/
gedaen te zijne ter manissen smeyers gewesen/
voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleidden/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) scepen(en) brieve(n) beleide tot zijne(n) wettige(n)/
gebreke behoef soe v(er)re het noch voir hen/
scepen(en) comen es Cora(m) In sca(m)pno dece(m)br(is) ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator