SAL7774, Act: V°2.2 (1 of 1059)
Search Act
previous | next
Act V°2.2  
Act
Date: 1487-06-25

Transcription

2021-12-07 by Jef Willemsens
It(em) gordt vand(er) beken machtelt potents zijn huysvr(ouwe)/
jan van rillaer yde potents zijn huysvr(ouwe) lijsbeth/
potents weduwe arnts wilen mo(m)marts sust(er) der/
voirs(creven) machteld(en) en(de) yden en(de) jan ouderogghe als man/
en(de) mo(m)boir katline(n) mo(m)marts zijnd(er) huysvr(ouwe) in p(rese)ncia/
hebbe(n) volcomelijck quijtgescouwe(n) alle trecht p(ro)p(ri)eteyt/
en(de) actie die zij hadden oft hebbe(n) mochte(n) aen een/
huys met alle(n) zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) inden wyerinck/
tussche(n) de goede henricx cuerincx inde(n) wintmoele(n)/
ter eend(er) en(de) [vacat] ter ande(r) zijden uuyt/
saken van dien xiiii rijders te xxv st(uvers) tstuc en(de) drie/
pl(a)c(ken) den st(uver) erffeliker rinte(n) die zij en(de) met hen/
[vacat] en(de) zijn huysvr(ouwe) behielde(n)/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) d(aer)op gemaict junii/
xxi li(br)[o] lxxxv in p(rim)[a] came(r)a aen en(de) op tvoirs(creven)/
huys en(de) oic aen een huys gelegen inde steenstrate/
tusschen de goede henricx moerkens en(de) de goede/
henricx coker barbiers op tselve hue(r) recht p(ro)p(ri)eteyt/
en(de) actie soe v(er)re het aengaet den voirs(creven) huyse inden/
wyerinck renu(n)cieren(de) worpen(de) en(de) halvelijck v(er)thijen(de)/
Geloven(de) voir hen en(de) hue(re)n naecomelinge(n) tselve/
huys inden wyerinck uuyt saken der voirs(creven) rinte(n)/
ne(m)mermeer aen te spreken te vexe(re)n noch te moeyen/
in gheene(n) rechte geestelijck noch weerlijc bij hen/
(sel)ve(n) noch nyeman(de) anders behalve(n) hen huerer/
(a)ctien uuyt saken huer(er) voirs(creven) rinte(n) opt voirs(creven)/
(huy)s (in)de steenstrate en(de) niet voirde(r) cor(am) berghe/
(...) junii xxiii p[(ost)] nona(m)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator