SAL7774, Act: R°202.2 (384 of 1070)
Search Act
previous | next
Act R°202.2  
Act
Date: 1487-12-11

Transcription

2023-11-01 by Magda van Winkel
Tusschen thirion oblez als lieutenan(t) smeyers van/
wave(r) comparen(de) tegen janne van bruessel/
geheete(n) de verwe(re) en(de) janne woytken beyde/
porte(re)n van des(er) stadt die hen mett(er) stadt brieve(n)/
hue(r) goeden gemeten en(de) dranck hadden doen/
o(n)traste(re)n die wa(r)en gecalengiert vanden yersten/
porte(re) voir dae(n)neme(n) zijnre porte(r)ien dat mits/
dien zunderlinge van hem en(de) oic mede van/
beyde de sake soude wordden gere(n)voyeert bij crachte/
ende inhoud(en) vand(en) liii[ten] artikel der blijd(er) inco(m)pst/
oic mede vanden tractate vanden edele(n) ter eenre/
zijden en(de) voirs(creven) ii porte(re)n ter ande(re) sustine(re)nde hoe/
wel daenneme(n) vande(n) yerste(n) geschiet mocht/
zijn voir dae(n)neme(n) dat wa(r)en kue(re)n en(de) brueken/
vanden welken ende allen p(er)sonnele(n) actien zij alhier/
te rechte behoirden en(de) nerge(re)ns el Es tvo(n)nisse/
dat jan van bruessele gere(n)voyeert es ter plaetsen/
van wave(r) en(de) dat vande(n) ande(re)n de voirs(creven) lieutenan(t)/
met zijne(n) re(n)voye v(er)doilt es eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator