SAL7774, Act: R°230.3-V°230.1 (438 of 1070)
Search Act
previous | next
Act R°230.3-V°230.1  
Act
Date: 1488-01-15

Transcription

2023-11-10 by Magda van Winkel
Nae dien ten versueke der vriende(n) jans henricks/
thijs sone s(in)[te] pet(er)smans van loven(e) met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aen den scouth(eit) van he(re)ntals oft/
zijne(n) stadhoude(re) die den selve(n) s(in)[te] pet(er)sman in hachte(n)/
en(de) ond(er) hem geva(n)gen hielt v(er)socht es geweest soe/
v(er)re hij den selve(n) s(in)[te] pet(er)sman civilijck yet bethije(n)de/
wa(r)e dat hij hem costeloes en(de) scadeloes soude hebbe(n)/
o(n)tslagen ende soe v(er)re hij hem crimi(n)elijc yet bethijen(de)/
wa(r)e dat hij hem alhier geva(n)gen soude leve(re)n voir/
de porte(n) van des(er) stadt in handen vande(n) diene(re)n/
ons gened(ichs) hee(re)n bynne(n) des(er) stadt om zijn p(ro)ces/
alhier gemaict te wordden(e) soe nae de vrijdich(eit)/
van s(in)[te] pet(er)sma(n)scape behoirde ende de selve s(in)[te]/
pet(er)sman als voir crimi(n)ele saken alhier acht(er)volgen(de)
//
den voirs(creven) scriven(e) bijden voirs(creven) scouth(eit) in hachte(n) es gelev(er)t/
Soe es op heden als ten dage van rechte d(aer)toe dienen(de)/
alsoe dat bij cleerniss(en) pauwels bierman gezworen(en)/
bode van des(er) stadt bleeck de selve s(in)[te] pet(er)sman/
als gevange(n) man geco(m)pareert en(de) heeft met zijne(n)/
geleidden voirsprake doen seggen dat hij hem p(rese)nteerde/
soe verre de scouth(eit) van herentals oft yema(n)t anders/
in zijne(n) name quame en(de) dade hem ae(n)sprake hij/
wa(r)e bereet om te antw(eer)den met rechte soe zijne(n)/
raet gedragen soude En(de) soe v(er)re hij noch nyema(n)t/
anders en quame voir den opstaen(e) vande(n) meye(re)/
en(de) s(in)[te] pet(er)sman sustineerde hij vand(er) hachte(n) ende/
tichten des voirs(creven) scouth(eit) ongehoude(n) te zijne Op dwelc/
de hee(re)n s(in)[te] pet(er)smanne(n) gemae(n)t hebben gewese(n)/
met vo(n)nisse soe v(er)re de scouth(eit) van he(re)ntals noch/
nyema(n)t anders en quame ten opstaen(e) des meyers/
en(de) s(in)[te] pet(er)smanne(n) om den voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sman/
aen te spreken(e) dat de selve s(in)[te] pet(er)sman uuyt(er)/
hachten costeloes en(de) scadeloes soude zijn o(n)tslagen/
cor(am) pynnock milite boxhore(n) senio(r)e b(er)ge berge/
lombaert scoonvorst borch waltero abs(oloens) ho(min)ibus sancti/
petri januarii xv
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator