SAL7774, Act: R°234.2 (446 of 1070)
Search Act
previous | next
Act R°234.2  
Act
Date: 1488-01-21

Transcription

2023-11-01 by Magda van Winkel
It(em) es vorw(eer)de dat alle pacht en(de) chijs uuyte(n)/
voirs(creven) goeden gaen(de) tot desen dage toe te gelike/
sal betailt wordden ende dat desgelijcx alle/
tghene des van des voirs(creven) es oic verschene(n) es/
tot desen dage toe dat dat bij hen allen te/
gelike sal inne gehave(n) wordden Ende es voirt/
voirw(eer)de dat de voirs(creven) henrick uuyt(er) helicht/
en(de) zijn huysvr(ouwe) elken der voirs(creven) p(ar)tien geve(n)/
sullen en(de) betale(n) voir dat de drie dachmail/
beemps helichtwi(n)ni(n)ge beter zijn dan de vi st(uvers)/
die hen in des(er) deylinge(n) d(aer)op gesedt wa(r)en en(de)/
huers selfs gedeelte de so(m)me van iii(½) pet(er)s te/
liiii pl(a)c(ken) tstuc tusschen dit en(de) paessche(n) naistc(omende)/
te betalen En(de) van nu voirtaen(e) sal elc/
zijn goet ae(n)veerden en(de) den last van zijne(n)/
gedeelte sculdich zijn te dragen(e) eisdem
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator