SAL7774, Act: R°3.1 (3 of 1060)
Search Act
previous | next
Act R°3.1  
Act
Date: 1487-06-23

Transcription

2021-11-22 by Ria Vandenbroeck
Item arndt van hove borg(er)meest(er) heeft geconsenteert in/
p(rese)ncien hubrechts hertsals dat alsulken tabbaert als de /
selve hubrecht arnde van ghele te pande gesedt/
heeft voir seke(re) scult deselve arndt sal moegen/
v(er)coopen tot zijnd(er) voirs(creven) scult behoef bynne(n) xiiii dage(n)/
naestcomen(de) actum junii xxiii p[(ost)] nona(m)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator