SAL7774, Act: V°104.2-R°105.1 (208 of 1059)
Search Act
previous | next
Act V°104.2-R°105.1  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-10-20 by Magda van Winkel
Alsoe als ten vervolge des voirs(creven) jans geleydt zijnde/
nae den rechte van des(er) stadt uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden beide have/
en(de) erve ond(er) den ande(re)n henricx en(de) vrancx wile(n)/
van mechelen soe waer die gelegen sijn heeft/
ove
gescreve(n) es geweest met brieve(n) van des(er)/
stad aen den meye(re) van libbeke oft zijne(n) stad/
houde(re) te holsbeke hem alle de selve goede te/
leve(re)n Ende den kinde(re)n des voirs(creven) wile(n) henricx/
der huysvrouwe(n) des voirs(creven) wilen vrancx en(de) hue(re)n kinde(re)n
//
dach van rechte alhier te compare(re)n op heden dienen(de)/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) oft zij/
tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen allege(re)n/
doen besceyden ald(aer) de voirs(creven) p(er)sone(n) noch nyema(n)t van/
hue(re)n wegen en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden/
co(m)parende ende trecht voirt versueken(de) Soe hebben/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt den voirs(creven) woute(re)n/
boenrode die cleerde bij zijne(n) eede de leveri(n)ge en(de)/
dach besceydinge voirs(creven) behoirlijck gedaen te zijne ter/
maniss(en) smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datme(n)/
den voirs(creven) geleidden vanden voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) beleyde soe/
verre het noch voir scepen(en) comen es eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator