SAL7774, Act: V°228.1 (435 of 1070)
Search Act
previous | next
Act V°228.1  
Act
Date: 1488-01-09

Transcription

2023-10-20 by Magda van Winkel
Co(m)pare(re)nde voir den raide vand(er) stadt m(ijn) hee(re) de/
p(re)laet van ev(er)bode en(de) de p(ro)cur(eur)s des p(re)laets en(de)/
goidshuys van tong(er)loe ter eenre zijde(n) en(de) e(n)nige/
gedeputeerde vanden dorpe en(de) ingeseten(en) van meerhout/
inden name der selv(er) ter ande(re) hebben de voirs(creven) van/
meerhout geexhibeert eene t(er)mi(n)acie bijde(n) voirs(creven)/
raide gegeve(n) ende tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien gepro/
nu(n)cieert octobr(is) x lestleden en(de) geseet dat zij achter/
volgen(de) der selver t(er)mi(n)acien hue(re)n thoen hadde(n) doen/
dagen d(aer)af e(n)nige al wa(r)en die gedaicht alnoch niet/
en wa(r)en comen nietmyn zij wa(r)en bereet soe v(er)re/
zij quame(n) d(aer)mede te p(ro)cede(re)n op alsoe oic dat de/
voirs(creven) hee(re)n p(re)late(n) naevolgen(de) dier t(er)mi(n)acien hue(re)n/
thoen daden van hue(re)n gep(rese)nteerden gea(m)mortiseerde(n)/
goeden hopen(de) dat zij dat oic sculdich soude(n) zijn/
te doen(e) D(aer)op de voirs(creven) hee(re)n p(re)late(n) deden seggen/
dat zij alle hue(re) goeden ald(aer) hielde(n) geamortiseert/
en(de) en behoefde hen niet e(n)nigen thoen d(aer)op te/
leyden exhibe(re)nde en(de) laten(de) alleene hebben lectu(r)e/
van e(n)nigen brieve(n) me(n)cie maken(de) van hue(re)n goeden/
die te zijne gea(m)mortiseert hopen(de) voir hue(re)/
conclusie soe v(er)re de voirs(creven) van meerhout wilde(n)/
sustine(re)n enige goeden onvry te zijne dat zij dat/
souden moete(n) bewijsen p(ro)teste(re)nde die brieve(n) bij/
forme(n) van thoen(e) niet te exhibe(re)n noch dat zij/
e(n)nigen thoen meynden te doen(e) oft dach hadden/
thoen te leyden D(aer)op de voirs(creven) van meerhout r(e)plice(re)nde/
seyden dat zij d(aer)af bleve(n) bijd(en) inhouden(e) der voirs(creven)/
t(er)mi(n)acien p(er)siste(re)nde alsoe te beyde zijde(n) tot hue(re)n/
conclusien de voirs(creven) p(re)laten altijt bliven(de) op hue(re)/
voirs(creven) p(ro)testacien Es bijden voirs(creven) raide uuytge/
sproken en(de) get(er)mineert dat zij blive(n) bijden/
inhouden(e) vand(er) voirs(creven) geexhibeerd(er) t(er)mi(n)acien/
en(de) den ande(re)n d(aer)inne geruert en(de) dat den/
voirs(creven) raet naevolgen(de) dien den voirs(creven) p(ar)tien/
te beyde den zijden om elken zijne(n) thoen te/
leyden dach gestelt en(de) geordineert heeft des/
yerste goensdaichs nae s(in)[t] g(er)truden dach naistc(omende)/
in (con)s(ili)[o] januarii ix
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator