SAL7774, Act: V°236.3-R°237.1 (455 of 1070)
Search Act
previous | next
Act V°236.3-R°237.1  
Act
Date: 1488-01-28

Transcription

2023-11-10 by Magda van Winkel
It(em) jan loens sone jans woenen(de) te beetze in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
van ja(n)nese vlas den jonghe(n) als p(ro)cur(eur) eerw(eer)dige(n)/
vaders in gode des p(re)laets van vlierbeke/
alsulken beempt als de selve p(re)laet en(de)/
meest(er) reynier van lyefke(n)rode tsame(n) houden(de)/
zijn gelegen te beetze achter den moelen tussche(n)/
de pete ald(aer) ter eend(er) zijden en(de) des hee(re)n strate/
ter ande(re) houden(de) omtri(n)t vijf zillen paulo/
gelijck laureys bloeme(n) die hier voirmaels/
gehoude(n) heeft Te houden te hebbe(n) en(de) in hueri(n)gen/
te besitten van half m(er)te naistcomen(de) eene(n)/
termijn van vijf ja(r)en lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voir xv rinschguld(en) te/
lx pl(a)c(ken) tstuc deen helicht d(aer)af ts(in)[t] janss(miss)[e] en(de)/
dand(er) helicht ts(in)[te] m(er)tensmisse te betalen(e)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) es/
voirw(eer)de dat de voirs(creven) jan den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde houden sal op zijne(n) cost in goede(n) state
//
alle strate(n) en(de) wegen aen de voirs(creven) goede liggen(de)/
desgelijcx alle grechten wate(re)n en(de) wat(er)leyden/
en(de) die vegen en(de) ruyme(n) op hue(re)n bode(m)/
alsoe dat den selve(n) goidshuyse noch den goede(n)/
desselfs daer bij egheene scade en geschiede/
en(de) die alsoe laten tot zijne(n) afsceyden It(em) es/
voirw(eer)de dat de voirs(creven) wyn bynne(n) de voirs(creven)/
termijne alle breeme(n) doirnen en(de) meer hoepe(n)/
bynne(n) den voirs(creven) beempt staen(de) uuytroeden/
en(de) slichten sal wel en(de) loflijck It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde opt/
dboend(er) vanden voirs(creven) beemde soe v(er)re de mate/
strect moete(n) setten en(de) plante(n) sesse goede willige(n)/
poten en(de) die houden en(de) wel en(de) loflijc v(er)doirne(n)/
en(de) oft daer e(n)nige v(er)droechden dat hij daer/
voi(r)e ten naiste(n) ja(r)e eene ande(re) in die stadt/
setten sal En(de) alle dese voirw(eer)den (et)c(etera) cor(am)/
g(odefrido) berghe vynck januarii xxviii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator