SAL7775, Act: R°161.3-V°161.1 (247 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°161.3-V°161.1  
Act
Date: 1489-11-28

Transcription

2020-12-22 by Karel Embrechts
Item meest(er) reynier van lyefkenrode arndt van/
hove mo(m)boirs en(de) aelbrecht tants als rintmeest(er)/
en(de) clerck der tafelen sheylichs geests van s(in)[te] pet(er)s/
te loven(e) in p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden dat/
hee(r) en(de) meest(er) peter de rino p(ro)chiaen der selver/
kercken der voirs(creven) taflen overgelevert heeft van/
wegen jouffr(ouwe) machteld(en) baten wed(uw)[e] vrancx wilen/
pynnock de pri(n)cipale hootpe(n)ni(n)gen van alsulken/
vijf rinschguld(en) erfliker rinten als vranck wilen/
pynnock in zijnen test(ament)e maicte en(de) liet den/
/ voirs(creven) heilige(n)geeste en(de) dat de selve meest(er) pet(er) vort/
der selv(er) tafelen van wegen der voirs(creven) jouffr(ouwe) noch/
gelevert heeft de xviii rinschguld(en) eens om d(aer)mede/
noch eene(n) r(insch)guld(en) erflic te coopen(e) tot behoef desselfs/
heylichs geests Hebben vort bekint dat hen dexecuteurs/
vand(en) test(ament)e der selv(er) jouffr(ouwe) hebben tot behoef vand(en)/
armen gegeve(n) twee schalen bevon metten boerden/
v(er)gult wegen(de) tsamen ix once(n) xiii[e] welke scalen als/
dexecuteurs v(er)cleerden zij den heylige(n) geeste gave(n)/
uut dien dat zij inde selve twee schalen bevo(n)de(n)/
liggen(de) eene cleyne cedulle d(aer)op gescreve(n) stont den/
heyligen geest Scelden(de) mits dien volcomelijc/
quijt der voirs(creven) wilen jouffr(ouwe) machtelde(n) hue(re)n/
executeurs en(de) allen ande(re)n dien dat ae(n)cleven mach/
promitten(te)s non alloqui sed war(ans) cor(am) hermeys/
naus(nydere) nove(m)br(is) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator