SAL7775, Act: R°163.2-V°163.1 (250 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°163.2-V°163.1  
Act
Date: 1489-12-01

Transcription

2020-12-21 by Karel Embrechts
Item brued(er) willem huens p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(r)/
des godshuys vanden xi[m] meechden te loven(e)/
opde halfstrate ter eende(r) en(de) jouffr(ouwe) jehanne/
hannarts docht(er) wilen stas wed(uw)[e] godfroits/
wilen garijn ter ande(re) die tegen malcande(re)n/
ov(er)lang int geestelijc gerichte in questien gestaen/
hebben aengaen(de) eenen halven mudde corens/
dwelc tgodsh(uys) heeft opd(er) selver jouffr(ouwe) goede/
gelegen tyncourt van vele jai(r)en v(er)loopen zijn/
met malcande(re)n overcomen dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) de wettige costen die tgodsh(uys) alsnu/
v(er)leet heeft en(de) noch v(er)leggen sal moeten/
aen de p(ro)cur(eur)s die van so(m)mege costen noch o(n)be/
tailt zijn den voirs(creven) pat(er) deen helicht d(aer)af/
sal betalen te paesschen naistcomen(de) en(de) dand(er)/
helicht te loven kermisse d(aer)nae soe die bijden/
hove hie(re)nbynnen getaxeert sullen sijn Ende/
als vanden acht(er)stelle sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) betale(n)/
i mudde corens telken t(er)mijne voirs(creven) deen/
/ half mudde en(de) dat te loven leve(re)n en(de) tsurpl(us)/
heeft huer tvoirs(creven) godsh(uys) quijtgescouwen en(de)/
v(er)dragen en(de) van nu vortaen(e) sal de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) tselve half mudde betalen van/
jai(r)e te jai(r)e sond(er) hen enige(n) stoot oft ge/
dinge d(aer)tegen te maken(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] nae/
tenue(r) vand(en) brieve(n) d(aer)op gemaict Ende alle/
dese voirw(er)den hebben de voirs(creven) p(ar)tien mal/
cande(re)n geloeft te voldoen(e) en(de) te betalen(e)/
cor(am) abs(oloens) hermeys dece(m)br(is) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator